Napkeleti Bölcsek

Krisztus születésekor a napkeleti Bölcseknek, nevükön nevezve őket Gáspárnak, Menyhétnek és Boldizsárnak a betlehemi csillag magasra emelkedése jelezte, és adott fényt, ezzel útukat megvilágítva arra, hogy megszületett a kis Jézus. Ahogyan említettem, a csillag vezette őket útjukon Betlehem városába egy istálóba, ahol állatok között fekve jászolban nyugodva méltón tisztelhették Isten egyszülött fiát, a kis Jézust.

Az igazság az, hogy a Katolikus keresztény vallás szerint voltak hárman, hiszen a hármas szám utal a szentháromságra (Atya, Fiú és Szentlélek). A Biblia ugyan pontos leírást nem adott arról, hogy hányan is voltak valóban, de azt tisztán olvashatjuk abból, hogy ajándékkal tisztelegtek születése előtt, aranyat, tömjént és mirhát vittek neki. Az arany a királyság jelképeként, a tömjént istenségére és a mirhát emberi jellemére tekintettel kapta.